OM SLUTPIXLAT

Slutpixlat är i huvudsak en antirasistisk bildsatirblogg som vänder sig till de som anser att ett öppet mångkulturellt samhälle där full religionsfrihet och sexuell frihet får råda är det bästa, och där mänskliga rättigheter och demokrati respekteras.

Slutpixlat vänder sig mot de strömningar i samhället som är av främlingsfientlig, rasistisk, islamofob och homofob karaktär och som för det mesta representeras av Sverigedemokraterna och andra fascistiska organisationer och dess vänner på diverse hat- och rasistsajter såsom Avpixlat, Exponerat och Fria Tider med flera.


Slutpixlats redaktion är bestående av en multikulturellt icke politiskt bunden och väl sammansvetsad grupp individer vars främsta mål med denna nätavisa är att bekämpa den intolerans, främlingsfientlighet och rasism som tyvärr förekommer i det multikulturella svenska samhället.