15 juni 2013

Same same but different!?
Nu finns det säkert några därute som inte tycker att man bör jämföra nazismen och fascismen med Sverigedemokraterna.

Men det är just det man kan göra. Enda skillnaden mellan dåtidens politiska avarter är att nazisterna gav sig på judarna och dagens neo- nazister i Sverigedemokraterna ger sig på muslimerna. Men hatet och rasismen är den samma oavsett vilken grupp man ger sig på.

Kurt von Wiegelman