31 juli 2013

Exponerat fattar noll!Med anledning av att hat och rasistsajten Exponerat blev av med sitt donationskonto i Handelsbanken så blev de en aning sura och försöker med alla till buds stående medel smutskasta Handelsbanken och dess anställda.

Det mest patetiska när det kommer till Exponerat är att de själva lägger ut Handelsbankens beslut till varför kontot avslutades och där det klart och tydligt står på vilka grunder kontot avslutades.


De tycks inte ens förstå detta. Eller snarare vägrar förstå. De fattar noll! Detta tar sig i vanlig ordning, när det kommer till Exponerat uttryck i den ena efter den andra makabra konspirationsteorin. I Exponerat och dess hatpöbels ögon är numer Handelsbanken en kulturmarxistisk smältdegel vars enda mål är att krossa de Sverigevänliga krafterna. Exponerat uppmanar nu till bojkott av Handelsbanken? Men inte ens den större hat och rasistsajten, Sverigedemokraternas språkrör Avpixlat tycks vara villiga att hjälpa till med detta.Kan vi ana att den större av hat och rasistsajterna inte vill ha med ”lillebror” att göra i sammanhanget?


Och till sist och inte helt oväntat så är det vissa som inte uppskattar oss på Slutpixlat.


Tillåt oss att småle över detta dravel från en som säger sig stå för frihet och demokrati. Vi vet ju vilken typ av ”frihet” och ”demokrati” som skulle råda om dessa fascister fick styra Sverige.

Och skulle de här så kallade Sverigevänliga som säger sig värna om svenskheten bojkotta allt som de inte anser Sverigevänligt, ja då skulle ju drygt 90 procent av all verksamhet i det här landet bli bojkottad.

Sen bör vi väl inte glömma vad det är för ett klientel som fortfarande gömmer sig bakom hat och rasistsajten Exponerat.  Läs vad Researchgruppen skriver.


Raffina Wall för Slutpixlat