30 sep. 2013

SD O SvP: En skam för Sverige!Att vi år 2013 fortfarande i Sverige har ”människor” som anammar fascismens ideologier är naturligtvis inget annat än en skam för Sverige som nation.


Avram Moscovith för Slutpixlat