27 maj 2014

SDU förordar samarbete med Front National!

Inte förvånande så vurmar det Sverigedemokratiska ungdomsförbundet, SDU, för ett samarbete med det franska starkt främlingsfientliga och rasistiska partiet Front National i EU-parlamentet.

När siffrorna från EU-valet presenterades och visade på framgångar för olika fascistpartier i Europa så tyckte bland annat SDU:s William Hahne att framtiden är vår.SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand tyckte att räddningen nu var kommen från Frankrike och att EU:s undergång var nära förestående?SDU:s andre vice ordförande, Jonas Andersson tyckte att det är "vackert" att nationalismen växer? Det finns hopp tycker han?Att fascisterna i Sverige gläds över andra fascistpartiers framgångar i Europa är inte förvånande. Dock så tycker SDU:s William Hahne det högst oförståeligt att SD skulle välja att bli grupplösa i EU-parlamentet.Han skulle bara bli så besviken om inte SD väljer att samarbeta med Frankrikes största parti, Front National.Att man tycker att ett parti som Front National som ser förintelsen som en liten detalj i historien och har en partiföreträdare som tycker att Ebola viruset är bästa lösningen på Europas invandringsproblem säger väl en hel del om i vilka kretsar SDU önskar umgås i. De extremaste kretsarna. Där hatet mot andra människor enbart på grund av att dessa har en annan etnicitet, religion eller sexuell läggning är det som driver dem.


Och då moderpartiet än tycks sväva på frågan vilken gruppering de vill ingå i så kanske SDU:arna får sin vilja igenom.


Men även om nu SD väljer antingen Front National, brittiska Ukip eller Dansk Folkeparti så har det egentligen inte så stor betydelse då alla dessa tre partier är högerextremistiska med en klar och uttalad främlingsfientlig och rasistisk politik. 


"Framtiden är vår!", säger William Hahne."

Nej! Framtiden är inte alls er! Läs och lär av historien hur illa fascismen och nationalismen med sina två ständigt närvarande följeslagare, främlingsfientlighet och rasism, ställt till det i Europas historia. Är det verkligen dit hän ni vill driva Sverige och Europa?

Fascismen har aldrig varit någon framtidsmelodi och kommer aldrig att bli!


Framtiden är där alla lika människors värde respekteras, humanitet får råda, och framför allt där kärnan i allt får styra, demokratin.


Fascism och demokrati har aldrig, och kommer aldrig att gå hand i hand.


Därför är det så viktigt att än mer kämpa mot de bruna strömningar som just nu försöker få fotfäste i Sverige och Europa och därmed riskerar att underminera demokratin. För demokratin är den enda garanten för ett samhälle där alla kan leva i harmoni med varandra, ett samhälle där det inte är hudfärg, etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning som är det viktiga eller avgörande. Utan ett samhälle där mänskliga fri o rättigheter och värderingar respekteras och sätts framför omänskligt hat.


Det är det samhälle jag vill leva i! 

Raffina Wall för Slutpixlat