6 juni 2014

Glöm aldrig de som offrade sina liv för demokratin!


Idag är det 70 år sedan Dagen-D och soldater ur de allierades armé landsteg på Normandies stränder för att i många fall tyvärr mista livet i sin kamp mot nazismen och fascismen.


Offren och insatserna hyllas idag när världen minns invasionen i Normandie den 6 juni 1944.

Något som borde väcka till eftertanke. För att trots det att Hitler och hans nazister och Mussolini och hans fascister krossades så finns det idag strömningar med högerextrema fascist- och nazistpartier i Sverige och övriga Europa som inte är intresserade av att värna varken demokratin eller de mänskliga rättigheterna.

Och det trots att historien visat att dessa ideologier inte är, och aldrig kommer att bli gångbara.


 

Och för att historien inte ska upprepa sig återigen, så får aldrig kampen mot nazism, fascism och dessa ideologiers ständiga följeslagare, främlingsfientlighet och rasism stanna av eller upphöra.

För inte så skall väl de soldaters uppoffringar för att bevara demokratin och de mänskliga rättigheterna som skedde under andra världskriget var förgäves?


De gav då sina liv för att vi i framtiden skulle få slippa se de vidrigheter som nazismen och fascismen förde med sig.Nu verkar det tyvärr som om vissa individer med en högerextrem agenda har glömt av historien eller till och med förnekar denna. Nazismen och fascismens vidriga byk vädrar återigen morgonluft.


Låt oss göra allt för att inte historien återigen skall upprepa sig. Det är nu om aldrig som vi har chansen att kväva nazismen och fascismen i dess linda.


Det är det minsta vi kan göra till minne för de som en gång offrade sina liv, så att vi kan leva i det samhälle vi lever av idag. En demokrati till för alla oavsett, etniskt ursprung, hudfärg, religion, eller sexuell läggning.


Så skänk en tyst minut idag på Sveriges nationaldag till de som gjorde allt och många gånger mer än plikten krävde för demokratins bevarande. 

Slutpixlatredaktionen