9 dec. 2014

Jimmie Åkesson inte tillbaks till valet 2015.

Ledaren för Sveriges enda fascistparti i riksdagen, Jimmie Åkesson, kommer förmodligen inte tillbaks från sin sjukskrivning för utbrändhet för att leda partiet inför nyvalet 2015.

För vid svårare stadier av utbrändhet, som den som Åkesson lider av, så kan det trots en adekvat vård ta upp till ett år eller mer för att bli av med sina symptom. Och risken att återigen drabbas av återfall är tämligen stor.


För när man har varit "utbränd" får man en sårbarhet. Den gör att det är större risk för att halka tillbaka i samma problem. Skuld och skamkänslor är vanliga bovar i dramat.
Allvarligare stadier av psykisk utmattning, utmattningssyndrom, (utbrändhet) inträder inte sällan akut med en avancerad symtombild efter en längre tids belastning. Till bilden hör omfattande och handikappande kognitiva störningar, ofta i kombination med uttalade affektiva problem (gränsande till depression eller ångestsjukdom), samt olika somatiska symtom. (Socialstyrelsen)


Därför är det extra viktigt att man gör en hel del livsstilsförändringar och beteendeförändringar för att skapa ett skydd som kompenserar för sårbarheten. Om arbetssituationen är en dominerande stressfaktor bör företagshälsovård och arbetsgivare tidigt kopplas in för översyn av arbetsuppgifter. Föreligger stadigvarande konflikter på arbetsplatsen är en återgång mindre realistisk och en dialog kring förutsättningar att byta arbetsplats bör komma igång. Fobiska undvikandereaktioner gentemot arbetsplatsen är inte ovanliga och kan behöva hanteras, t ex med psykoterapeutiska metoder.


Till det kan du behöva hjälp och stöd av utomstående, som kan hitta rätt balans mellan omsorg och krav på dig.


Utbrändhet räknas inte som en psykisk störning utan snarare ett tillstånd som skapas av en allmän oförmåga att hantera sin livssituation.


Utbrändhet kan också ge mätbara hjärnskador och din personlighet är helt avgörande för risken att du drabbas.


"Får du en kula i huvudet eller slår huvudet i en tall, kan du få beständiga hjärnskador som förändrar din personlighet och det är det ingen som ifrågasätter. Samma sak är det med utbrändhet", säger psykologen Agneta Sandström som har publicerat en doktorsavhandling i ämnet.


Så troligheten för att Åkesson återvänder till valet 2015 är tämligen minimal.  Frågan är om han kommer tillbaks till politiken överhuvudtaget. För vad Åkesson borde göra för att må bättre är att byta livsstil och beteende.

För att vara ledare för ett enfrågeparti vars politik enbart går ut på att föra fram främlingsfientlighet och rasism måste vara extremt tärande på psyket.


Raffina Wall för Slutpixlat