22 jan. 2013

SLUTPIXLAT AVSLÖJAR! SD: S HEMLIGA REGISTER!
Enligt en anonym källa som tidigare stått den innersta kretsen inom SD nära så har det Sverigedemokratiska partiet ett hemligt register på personer som de via bland annat sitt inofficiella organ Avpixlat ämnar smutskasta och förfölja.


Det rör sig i första hand om kritiker gentemot det Sverigedemokratiska partiet. Först i registret dyker ett antal journalister upp som hårdgranskat Sverigedemokraterna och dess politik. Men även vissa andra partiers politiska företrädare finns med i registret. Man har även registrerat andra kända meningsmotståndare såsom ett antal kulturpersonligheter och bloggare.


Enligt Slutpixlats källa så innehåller inte bara registret namn och bild på personer. Respektive person har också blivit grundligen kartlagd. Var de arbetar, var de bor, familjeförhållande, social status, politisk åsikt, osv. Även bilder på de registrerades familjemedlemmar återfinns också i registret.


SD har med andra ord lagt ned ett grundligt arbete på att registrera sina politiska motståndare. Slutpixats källa säger att registret finns både i databasformat och i ett kartotek i pappersformat.  Insamlandet av uppgifter till detta personregister skall enligt Slutpixlats källa skötas av ett antal speciellt utvalda personer vars enda uppgift är att samla information till registret. Enligt uppgift så började detta register föras redan 2005, samma år då Jimmie Åkesson tillträdde som partiledare för SD. Registret ska i dagsläget innehålla uppgifter på inte mindre än drygt 18 500 personer och är uppdelat länsvis. I själva registret förekommer också journalister under en egen kategori likväl som andra politiska partiers företrädare har sin egen kategori. Och vad gäller kartlagda journalister så är uppgifterna om dessa i registret så pass omfattande och detaljerade att man utan tvekan måste ha använt sig av avancerad övervakning.


Internt inom SD så går uppenbarligen registret under namnet ”Landsförrädare.”??  Det säger ju något om hur SD tänker och agerar.


Man kan då genast fråga sig vad SD ämnar använda detta register till. Svaret ligger inte långt borta då detta register bland annat redan använts av bland annat rasistsajten Avpixlat i syfte att förfölja och smutskasta politiska meningsmotståndare. Men det är inte utan man undra om registrets syfte ur ett längre perspektiv är avsett att användas till något helt annat. Inte utan att man känner iskalla vindar från 30-talets Tyskland där liknande register i slutänden ledde till mord på kritiska journalister och politiska menings motståndare.


Ett sådant register som SD har bryter naturligtvis mot inte bara (PUL)Personuppgiftslagen, utan även mot lagen om politisk åsiktsregistrering.

Enligt Slutpixlats källa så ligger registret upplagt på samma server i Nya Zeeland som rasistsajten Avpixlat använder. Förmodligen då för att bevara anonymiteten och försvåra ett rättsligt ingripande


Karl-Johan Johansson-Svensk Chefredaktör för Slutpixlat

Aftonbladet  Aftonbladet SvD
Aftonbladet