1 maj 2013

BAN71. En förvirrad utlandssvensk . ”Ku Klux Vänsterklan!?”

På den av Sverigedemokraterna sponsrade hat och rasistsajten Avpixlat får man för det mesta sig ett gott skratt då när man läser vissa artiklar. Stupiditeten och okunskapen firar triumfer på denna sajt.

BAN71.
Och en mästare på detta område torde vara signaturen BAN71, som i en artikel kallad "Ku Klux Vänsterklan.", gör en absurd jämförelse mellan Ku Klux Klan och den svenska vänsterrörelsen.


"En klan barbarer med huvudbonader skriker och gapar. De hetsar, trakasserar och hotar. Röda flaggor och banderoller är väl synliga. Intoleransen är total. Klanen marscherar."

 
”Likheterna mellan den amerikanska söderns Ku Klux Klan och den svenska Ku Klux Vänsterklanen är slående. Låt oss titta närmare på några uppenbara likheter. Amerikanska Ku Kux Klan hade ett par huvudsyften. Den svenska Ku Klux Vänsterklanen likaså. Ett tidigt huvudsyfte för det amerikanska Ku Klux Klan var att bekämpa ett nytt parti som växte fram i den amerikanska politiken, det Republikanska partiet. Ett nuvarande huvudsyfte för den svenska Ku Klux Vänsterklanen är att bekämpa ett nytt parti som växer fram i den svenska politiken, Sverigedemokraterna.”

Öhum… Ja om man gör den här paradoxala historiska jämförelsen mellan den svenska vänsterrörelsen och Ku Klux Klan så är historiekunskap inget som BAN71 är någon mästare på. Vi får inte förglömma att enligt Sverigedemokraternas synsätt så ingår i den svenska vänsterrörelsen även sådana organisationer och personer som traditionellt inte tillhör vänsterrörelsen. Det vill säga är du Moderat och ogillar den av SD förda politiken så hamnar du per automatik i vänsterfållan. Sverigedemokraterna ser som bekant allt i svart eller vitt, eller ska vi säga rött eller blått. Mest vill de ju kategorisera in folk i dem eller vi. Åtskillnadspolitik med andra ord.


 ”Sverigedemokraterna är måltavla för den svenska Ku Klux Vänsterklanen för att de vill skydda grupper såsom kvinnor.”


Kan BAN71:s retoriska svammel bli mer löjligt än så här? Oja det kan det tyvärr.


”Ku Klux Vänsterklan i Sverige hänger ut människor i media för att visa hur det går för dom som inte rättar sig i deras led. Resultatet är detsamma, liv förstörs.”


Inte smart av BAN71 att på den sajt där det hängs ut människor till allmän beskådan stup i kvarten att komma med ett sådant påstående. Avpixlats mål är ju att hänga ut människor vare sig de är oskyldiga till något eller inte. Och det enbart för att trigga upp sin gaphalspöbel till vidriga påhopp på dessa människor vars liv de till varje pris vill förstöra.


”Den svenska vänsterklanen firar när de lyckas driva politiker på flykt, nu senast en Sverigedemokrat ut ur landet.”


Den Sverigedemokrat som BAN71 refererar till är ju naturligtvis Erik Almqvist. Men BAN71 har fått två saker om bakfoten här. För det första så är inte Erik Almqvist Sverigedemokrat längre. Erik Almqvist avsade sig sitt medlemskap i partiet den 30 december 2012. För det andra så valde Erik Almqvist frivilligt att lämna landet till förmån för det numer fascistiska Ungern då han som han säger, för att det politiska klimatet i Ungern är bättre än i Sverige. Sen var det ju det här med skattemässiga fördelar som säker lockade också.


”Välkommen även till den barbariska ideologin anammad av dagens svenska Ku Klux Vänsterklan, eller KKV, som sätter skräck i människor i dagens Sverige.”


Ja jösses vad mycket retoriskt hemsnickrat svammel denne BAN71 kan vräka ur sig på en gång. Men vem är då denne BAN71. Vi på Slutpixlat tänker dock inte hänga ut denne person med namn och bild. Men en liten bakgrund torde ändå vara på sin plats här.


På sin Twittersida så beskriver han sig så här: ”Rational thinker. Loves Sweden and the USA. Fighting for freedom of expression and democracy. Concerned about Swedish media, politics, and Islam.”


Och såsom ”rationell tänkare” tycker BAN71 följande om Aftonbladets Anders Lindberg.


”Han är en oprofessionell, näthatare, en klinisk psykopat, en djup psykologisk sjukdom hos honom, ger galna uttryck, svårt klinisk sjuk människa, schizofren psykopat, förvirrad, desperat, schizofren, har vanföreställningar, Lindberg jämförs med Khadaffi, Mburak och Hitler.”


Det är ett väldigt ”rationellt” beteende av BAN71 att hänga ut en människa och kalla denna både det ena och det andra medans han själv ondgör sig över att andra människor hängs ut av vad han kallar för ”Ku Klux Klanvänstern.”

 
Konsekvent agerande är uppenbarligen inte BAN71:s starka sida. Nu skall vi ju dock inte skälla allt för mycket på denne BAN71 och hans snedvridna uppfattning av svensk politik. Han har ju inte bott i Sverige på över tjugo år och vi får väl förmoda att hans grumliga retorik och omdömeslösa beteende kommer efter att han bott i USA i allt för många år. Alltid lätt att vara ”mästare” på sin egen bakgård när man inte ens bor där.


Raffina Wall för Slutpixlat.


SvD

AB SvD Skånskan Skånskan SR SR