1 nov. 2013

Mats Dagerlind kastar sten i glashus. Igen!

Avpixlats medarbetare/ansvarige Mats Dagerlind gråter ut i hat- och rasistsajten Avpixlat igen. Och i sedvanlig ordning i en alldeles för lång krönika där han i drygt 35 spalter kverulerar om att meddelarskyddet enbart tycks gälla för medier med rätt åsikter!?

För under rubriken ”Utökat meddelarskydd men bara för medier med ”rätt” åsikter?” så är Dagerlind sur över det grundlagsfästa meddelarskydd som finns. Det vill säga en journalists rätt att inte avslöja sin källa/källor.


Och efter den klart förvirrade rubrik av Dagerlind så tilltar förvirringen från Dagerlind än mer, och han kastar sten i sitt glashus värre än en gödselspridare på högvarv.


”Meddelarskyddet missbrukas nämligen även för att hänga ut enskilda personer. Redan så som skyddet ser ut idag kan sådant missbruk ske. En mindre samvetsgrann journalist – och sådana finns det gott om – kan riskfritt skandalisera en person vars karriär han vill skada genom att exempelvis påstå att personen ifråga har köpt sexuella tjänster. Som “bevis” åberopar journalisten en berättelse från en prostituerad kvinna. Uppgiftslämnaren behöver inte stå för sina påståenden utan kan vara anonym och varken den skandaliserade personen eller polis och åklagare har, till följd av meddelarskyddet, rätt att försöka ta reda på vem som spritt dessa uppgifter om vederbörande talat sanning eller om någon sådan person finns i sinnevärlden eller kanske bara i journalistens fantasi.”


Det Dagerlind och hans av Sverigedemokraterna sponsrade Avpixlat dagligen sysslar med, att hänga ut folk utan att ta något som helst ansvar, ja det tycker Dagerlind är fasansfullt, men enbart då när detta sker i ”rätt” media?


Att Avpixlat hänger ut och skandaliserar personer i parti och minut tycks inte bekymra honom.


Man kan ana att Dagerlind är lite sura över att Avpixlat för sina frekventa fantasihistorier i Avpixlat inte kan åberopa det meddelarskydd som journalister i den riktiga pressen kan göra.


Om man trodde att Dagerlind enbart slutade där med sina spekulativa konspirationsteoretiska floskler så har man fel. Ytterligare stenar kastas i det Dagerlindska glashuset.


”Ändå vore det naturligtvis något av en PK-journalists våta dröm att få dessa politiska privilegier satta på pränt i grundlagen. Om sedan bara de yttrandefrihetsbegränsningar som nu diskuteras på EU-nivå också går igenom – förbud av kritik mot islam, invandringspolitik och feminism och förbud mot att driva bloggar som inte är åsiktsgodkända av EU – då vore den svenska journalistkårens lycka närmast fullständig. Det låter som en fiktionsdystopi à la George Orwells 1984 men kan dessvärre vara en nära förestående realitet i Sverige 2013.”


Ja så fick sig inte bara de ”politiskt korrekta” journalisterna sig en känga av Dagerlinds mer än väl utbroderade och klart sinnesförvirrande uttalanden, även EU och feministerna lyckades han klämma in i detta också?


Vilket helt klart låter som en fullt normal fiktionsdystopi à la Mats Dagerlind anno 2013. Och tyvärr så är riksrasisten Mats dagerlind en pågående realitet i Sverige 2013.


Curt Latinosson för Slutpixlat