18 jan. 2014

Avpixlat, en idiotmagnet!


Det är faktiskt inte utan en viss munterhet man ibland läser bland annat Mats Dagerlinds krönikor eller hans fejkinlägg under andra namn i Avpixlat.

Ibland blir det faktiskt riktigt skruvad läsning som ibland får en att tro att Avpixlat är någon form av satirsajt.


Nu är dock inte så fallet. Avpixlat är en ren hat- och rasistsajt som inte oväntat både stöds och älskas av Sverigedemokraterna.


Men frågan är om inte insändare signerade av Rolf Malm är ibland det mest knäppaste och verklighetsfrämmande man läst.


För den sista insändaren från denne Rolf Malm, som har rubriken, ”Den okända hästen från Troja”, så tar han rejält ut de främlingsfientliga och rasistiska svängarna in absurdum.


”Sverige tycks vara belägrat. Starka härar smider planer på att ockupera landet. Inte med hjälp av gamla tiders kanoner. Det moderna kriget förs med nya, ytterst sofistikerade, mentala förstörelsevapen.


Femtekolonnarna undergräver försvarsviljan och desertörerna från försvaret av Sverige blir allt fler. Det psykologiska försvaret är snart totalt upplöst och det militära klarar sig bara en vecka. Bak ryggen på svenska folket har den trojanska hästen släpats in i landet – fylld med samhällsomstörtande soldater förklädda till svenskar och invandrare.


Det psykologiska kriget förs på många fronter. Taktiken går ut på att med hjälp av överlöpare och infiltratörer ge svenskarna allt mindre anledning och möjlighet att sätta sig till motvärn mot det hotande maktövertagande. Alltfler tycks tvärtom se omdaningen av Sverige till ett lydrike med omisstänksam förväntan. Hjärntvätten är ett oerhört effektivt vapen.


Insmugglade kollaboratörer har ockuperat svenska massmedia och kan motståndslöst gå fiendens ärende med ensidigt vinklad information till svenska folket. Journalister, kulturelit och artister medverkar entusiastiskt i den tysta konformism som frodas i detta auktoritära system. Flammande hävdar de allas lika värde, tolerans och solidaritet.


För att även i framtiden försäkra sig om makten har man nu också bestämt att hjärntvätta våra barn. Den svenska skolan har länge infiltrerats och berövats sin möjlighet att bedriva effektiv utbildning till förmån för mer politiskt korrekt skolning av eleverna. Att förmedla verklig kunskap har blivit något av ett sidoämne.


Med den insläpade trojanska hästen följer också diverse andra kryp. Någon som helst kontroll kan ju inte genomföras av uppenbara skäl. Sverige har således blivit en fristad för efterlysta brottslingar och våldsverkare av alla sorter.”


Detta var bara ett litet utdrag av Rolf Malms insändare, men håll med om att Avpixlat en ren idiotmagnet av sällan skådat slag där rättshaverister och rasister tycks omfamna varandra i en öm kram där dårskap och fantasier endast härskar.


Curt Latinosson för Slutpixlat