19 jan. 2014

Drog- och alkoholpolitiken hos SD. Ett rykande aktuellt ämne just nu!


När man tittar igenom det Sverigedemokratiska partiets politik angående drog och alkohol, så är det inte mycket man hittar. I några korta meningar så omnämner man flyktigast detta ämne under rubriken ”Drog och alkoholpolitik.”

”Vårt parti står upp för en restriktiv politik gentemot droger och alkohol.


Då droghandel bottnar i organiserad kriminalitet skall straffen vara höga i avskräckande syfte. Vi önskar bevara Systembolagets alkoholmonopol men välkomnar gårdsförsäljning av alkohol.”


Denna restriktivitet tycks uppenbarligen inte gälla internt inom Sverigedemokraterna där superikulturen tycks vara mycket utbredd. Så man förstår ju varför SD i så korta ordalag behandlar just drog- och alkoholfrågor.


För när man till och med ber SÄPO att på skattebetalarnas kostnad transportera sin sprit till sina fester så klingar deras budskap om att de står upp för en restriktiv alkoholpolitik som tämligen falskt.


Och vem som organiserade denna sprittransport var inte förvånande festfixaren hos SD själv, riksdagsmannen Kent Ekeroth som nu återigen offentligt gjort bort sig då sprit varit inblandad.


Och det är inte första gången som Kent Ekeroth är inblandad i ”alkoholrelaterade frågor.”


För knappt han SD komma in i riksdagen för än Ekeroth med flera Sverigedemokrater hamnade i blåsväder.


Då för sina vilda festnätter i riksdagens övernattningslägenheter där Ekeroth utpekades som den som störde mest. Fester som den Sverigedemokratiske ledaren Jimmie Åkesson också tycks ha deltagit i med liv och lust.


Sverigedemokraterna talar ju sig varma om att värna den inhemska kulturen. Allt de hittills uppvisat är att de verkligen värnar den interna spritkultur som så uppenbart existerar inom detta parti.


Och Ekeroth verkar av Åkesson ha fått Carte Blanche, och kan uppföra sig hur han vill utan att åtgärder mot honom vidtas. 

Kan man säga att det är alkoholen som återigen  grumlat omdömet här? 

Raffina Wall för Slutpixlat