25 jan. 2014

Finns det en gemensam svensk historia?

Insändare.

SD och dess anhängare försöker påskina att kultureliten, dvs det de kallar pk etablissemanget eller kulturmarxisterna, spottar på vår gemensamma stolta svenska historia. De menar att de värnar och hyllar våra förfäder genom tiderna. Inget annat parti enligt SD gör detta. Den svenska historien är viktig för vår kultur- och nationalidentitet menar de. En förutsättning för att kunna vara svensk enligt SD är att man har en samhörighet med Sveriges historia. Problemet är något som de inte tänker på att vår gemensamma historia är att den är olika beroende på vår bakgrund. Jag tänker då inte på de människor som har invandrarbakgrund utan oss svenskar.

Vi studerar och läser vår historia som landets aktuella gränser har gällt hela tiden. Som bekant är det inte så. Om man går längs landskapsgränsen mellan Västergötland, Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge kan man ibland se vissa stenar som utgjorde gränsen mellan det forna Sverige och Danmark. Likadant borde man kunna se i andra delar av vårt land där gränsen gick mellan våra länder. Särna, Härjedalen och Jämtland tillhörde ju också "de Danske". Ser vi till Sveriges långa historia så upptäcker man att dessa delar har tillhört Danmark längre än Sverige. De danska landskapen införlivades till Sverige under senare delen av 1600-talet. Vi har en annan del som också haft olika nationer som överhöghet, nämligen Gotland. Många av de som bodde i dess trakter och framför allt då Skåne fick lida mycket för den svenska ockupationsmaktens härjningar. Där skiljer sig vår historia sinsemellan ganska mycket och omedvetet eller medvetet har detta präglat vår kulturidentitet. I Skåne när staten införde 500-lappen ville befolkningen inte ha denna då KARL XI var på bild, med anledning av hans behandling av lokalbefolkningen. Egentligen är inte vår gemensamma svenska historia särskild lång. Kan man då säga att vi har präglats av det svenska? Ja delvis kanske men för att vi ska kunna förstå varför vi präglats till dem vi är så behöver vi kunna vår historia och då måste vi respektera att många av oss i Sverige samtidigt har rötter i ett annat land som faktiskt krigat mot det som SD påstår sig värna om.

Enligt den svenska historien så är införlivningen av de danska landskapen en av de få som lyckats i vår omvärld. Även om vi präglas av vår historia så kan vi anpassa oss till de nya förutsättningar som gäller. Vi ska komma ihåg att det var mycket blodiga krig i dessa områden där lokalbefolkningen fick utså mycken smärta. När danskarna försökte återta områdena så hyllade lokalbefolkningen de danska styrkorna likt fransmännen när de allierade fritog dem från Nazisterna. Det måste ha varit ett enormt lidande när de svenske övertog nyckelposter och man var tvungen att lära sig svenska kanske mot sin vilja. Under 1700-talet var detta förändrat. Med andra ord så lyckades man att integrera de danska medborgarna i det svenska samhället. Man måste utifrån det jag beskrivit inse att det inte var lika kärvänligt mellan danskar och svenskar som det är idag. För att då säga att man hedrar våra förfäder måste vi lära oss av dem genom deras slit av försoning och en framsträvan att tillsammans kunna integrera och bygga upp ett samhälle som utvecklats till det vi har idag. Exkluderar vi då de nyanlända och nysvenskar från vårt samhälle genom att förskjuta dem ja då spottar vi på våra förfäder och känner ingen äkta stolthet för vår svenska historia. Vi har nämligen inte lärt oss något av våra förfäder då.

Detta borde faktiskt också Jimmie Åkesson tänka på när han talar om att värna om svenskheten eller när han åker hem till Blekinge.


Tor Nilsson