3 jan. 2014

Kamil Ryba. En medioker rättshaverist!


Den polske medborgaren och ledaren av den islamofoba stolleorganisationen Swedish Defence League SDL, Kamil Ryba, gör sig nu återigen skyldig till brott här i Sverige när han hänger ut personer ur Researchgruppen med deras fulla namn, adress, telefonnummer och personnummer på SDL:s sajt.

Syftet med detta är naturligtvis Kamil Rybas ilska över Expressens och Researchgruppens avslöjanden om de Sverigedemokrater som på olika hat- och rasistsajter gjort grova främlingsfientliga och rasistiska uttalanden.


Dessutom så är ju Ryba också sur över att han blev avhyst från Expressens redaktionslokaler i Göteborg efter att han kastat ägg därinne, hotat personalen och sedan hotat att återvända med en kniv.


Kamil Rybas förklaring till varför han beslutat sig för att hänga ut Researchgruppens medlemmar är att han vill att de ska få känna sig likadant som de Sverigedemokrater som blev avslöjade med näven djupt nere i rasistsyltburkens dyngsörja.


Genom sitt agerande gör sig nu också Kamil Ryba skyldig till brott mot personuppgiftslagen


Man kan då ställa sig frågan vad den islamofobe rättshaveristen och rasisten Rybas avsikt med det hela är, annat än att försöka skapa rubriker för sin egen mediokra figur är.


Att sen Kamil Ryba också förtalsanmäler Expressen känns enbart som ett desperat försök från honom att på något vis rättfärdiga sitt sjuka beteende.


Många undrar naturligtvis vad Kamel Ryba är för en figur som besitter ett sådant sjukt hat mot muslimer och andra personer som inte delar hans morbida åsikter.


Ryba som bland annat vill tvångssterilisera muslimer, hotar spotta en kvinna i ansiktet, och av många sina likasinnade anses som en fjant borde tänka sig för både en och två gånger vad det egentligen är han håller på med.


Men det skulle väl vara för mycket begärt. För i de här kretsarna Ryba befinner sig, så är denna verklighetsfrämmande värld den enda värld de känner till. En värld fylld av främlingsfientlighet, rasism och ett outsinligt hat gentemot det mesta tycks det som.


Ryba och hans Swedish Defence League är en samling mediokra desillusionerade rättshaverister som minst sagt har kommit på glid i samhället.


UPPDATERAT:  

Kamel Ryba har också tidigare anmält till Diskrimineringsombudsmannen att han är utsatt för etnisk diskriminering!? 

"Kamil Ryba anser sig diskriminerad på grund av sin etniska bakgrund. Gråter ut hos diskrimineringsmannen. Hoppas vinna på diskrimineringslotteriet."

Länk: Kamil Ryba anmäler till Diskrimineringsombudsmannen.

Raffina Wall för Slutpixlat