30 apr. 2014

SD vill ha obligatorisk hälsoundersökning av nyanlända, ”De kan ju bära på farliga sjukdomar!”

Inte bara anser Sverigedemokraterna att invandrare och flyktingar är parasiter, om ni minns hur SD:s Jonas Åkerlund uttryckte sig. Nu är det enligt dem också så att flyktingar med största sannolikhet bär på farliga sjukdomar.

För i sin vårbudget så skjuter Sverigedemokraterna till 240 miljoner kronor över fyra år på "obligatorisk hälsoundersökning av nyanlända". Partiet motiverar detta med att nyanlända kan bära på farliga sjukdomar. Om undersökningen leder till att sjukdomar upptäckts är det inte självklart att personen får vård.


I vanlig ordning när det kommer till SD och politiska utspel, så är det enbart en fråga som intresserar dem oavsett politisk fråga. Invandring och hur man på bästa sätt ska förhindra den.


Nu riktar man alltså udden mot nyanlända och motiverar denna gång sitt politiska utspel gentemot dessa med att, ”de kan ju bära på sjukdomar”.


Vad man i sammanhanget helt tycks ha glömt av är alla svenskar som åker på utlandsresa och riskerar att ta med sig en ”farlig” sjukdom hem.


Kan inte dessa anses vara smittbärare då?


Uppenbarligen inte. I SD:s ögon är ju dessa svenskar, och som sådana tydligen immuna mot farliga sjukdomar medans en nyanländ person av utrikisk börd är att anses som en ren smitthärd.


Enda anledning till SD:s förslag är återigen att utmåla invandrare och flyktingar som sjukdomsbärande individer vars enda önskan är att komma till Sverige och parasitera på vår välfärd.


Detta är naturligtvis inget annat än rent nonsens och visar återigen på att Sverigedemokraterna är ett rent enfrågeparti som enbart har rasism på sin agenda.


De som redan åkt på en farlig smittsam sjukdom är Sverigedemokraterna själva. Den sjukdomen kallas fascism.

Bästa vaccinet mot fascism är upplysning o sanning om de hemska konsekvenserna som denna sjukdom kan leda till. Förra gången fascistsjukan härjade så kostade det över 60 miljoner människor livet. Dags att utrota denna sjukdom för gott!


Curt Latinosson för Slutpixlat