2 juni 2014

Dags att massanmäla hat- och rasistsajten Avpixlat!


Då nu den Sverigedemokraterna närstående hat- och rasistsajten Avpixlat erhållit så kallat utgivningsbevis och därmed har fått en ansvarig utgivare, Mats dagerlind är det hög tid att massanmäla denna sajt för framför allt hets mot folkgrupp men även förtal.

För enligt lagen om elektroniska anslagstavlor, BBS, så kan man om man finner något olämpligt i Avpixlats kommentarsfällt eller artiklar anmäla detta.


Nu hävdar dock Avpixlats ansvarige utgivare, Mats Dagerlind, att man inte kommer att ta bort några kommentarer med hänvisning till att det är insändaren själv som är juridiskt ansvarig till en kommentar då man inte förhandsmodererar i kommentarsfälltet?


FEL!


”Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112) eller BBS-lagen som den också kallas, antogs 1998 och gäller för tjänster som elektroniskt förmedlar meddelanden. Syftet med lagen är att fastställa ansvar för den som tillhandahåller tjänsten att hålla uppsikt över anslagstavlan och ta bort meddelanden som uppenbart utgör uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olag våldsskildring eller meddelanden där den postande användaren uppenbart gjort intrång i upphovsrätten.”Uppsikt över tjänsten!


4 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.Skyldighet att ta bort vissa meddelanden!


5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om


1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring. (Källa: Lag (1998:122) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.)


Mats Dagerlind kan därmed inte avsäga sig sitt ansvar då han som ansvarig utgivare för Avpixlat är den som tillhandahåller tjänsten.

Så tveka inte att anmäla Avpixlat om du finner innehåll i denna som strider mot ovanstående lagar!


Och helt plötsligt så tror nu Mats Dagerlind att bara för man har blivit ansvarig utgivare och hamnat på DN:s kultursida så är man en kulturknutte, på riktigt?
 
 
O sancta simplicitas! Beati pauperes spiritu.

Anita Svensson-Vilegård.  Redaktionssekreterare Slutpixlat