18 aug. 2014

Nazisten Ludvig Delin hos SvP hetsar mot judar.

Nazisten Ludvig Delin, kandidat till kommunalfullmäktige för Svenskarnas parti i Vänersborg skriver bland annat så här på sitt Twitter:

”Judarna är en främmande etnisk grupp som har oproportionellt mycket makt i Sverige."


"Det som ligger i judens natur. Pengar och makt."


I en intervju med ”ttela” svarar nazisten Delin så här på frågan, ”Enligt er ska tryckfriheten främst omfattas av svenskar, vad betyder det?”


”Inom de fåtal mediebolagen, om vi exempelvis tar familjen Bonnier så är de att betrakta som judar. De förespråkar inte svenska intressen.”


I samma intervju hävdar nazisten Delin att man då inte alls är nazister eller fascister utan bara nationalister, och att alla nationalistiska idéer sedan 1945 har svartmålats.


”Är det utan förskyllan då att ni svartmålas?”


”Jag tycker det, men visst med vissa historiska bakgrunder kan man förstå det. Det må vara hänt, men extrema situationer kräver extrema lösningar.”


”Extrema situationer kräver extrema lösningar.”?


Ja nazisten Delin och hans partikollegor förnekar sig inte. Fortfarande hetsar de mot judar och trots att Dalin påstår att de inte är nazister längre så motbevisar hans egna partikollegor mer än väl att de är just nazister genom att på de sociala medierna uppträda som just renodlade nazister.Varenus Luckmann, nazisternas kandidat i Klippan.

Läs mer HÄR om hur nazistiska SvP avser att avveckla demokratin om de får chansen.

Raffina Wall för Slutpixlat