1 aug. 2014

Sveriges värsta högerextremistiska hat- och rasistsajter! Del 1: Avpixlat.

Många vet säkert inte alltid vilket klientel det är som ligger bakom några av de grovt högerextremistiska hat- och rasistsajterna i Sverige.

Därför kommer nu Slutpixlat att under rubriken, ”Sveriges värsta högerextremistiska hat- och rasistsajter”, i en artikelserie presentera vilka det är som ligger bakom och medverkar till spridning av främlingsfientlighet och rasism i Sverige.


Och låt oss då börja med en av Sveriges största högerextrema hat- och rasistsajter, Avpixlat. Hatpöbelns mecka nummer ett i Sverige, och vars artiklar inte oväntat flitigt citeras av ledande Sverigedemokratiska politiker på deras egna sociala sajter, om de inte under anonymitetens slöja sprider sitt hat o sin rasism alldeles på egen hand. Vilket ibland lett till att de med rätta har avslöjats. (Expressen avpixlar hatskribenterna på Avpixlat)


AVPIXLAT.


Avpixlat grundades 2011 som efterföljare till den nedlagda bloggen Politiskt Inkorrekt som den Sverigedemokratiske riksdagsmannen Kent Ekeroth låg bakom. Avpixlats redaktion var vid starten anonym och saknade ansvarig utgivare. Mats Dagerlind fungerade som sajtens talesperson.


I juni 2014 erhöll Avpixlat utgivningsbevis med Dagerlind som ansvarig utgivare. Den Sverigedemokratiske riksdagsledamoten Kent Ekeroth har upplåtit sitt privata konto för donationer till Avpixlat och sajten har nära kopplingar till det Sverigedemokratiska partiet.


I december 2012 uppmärksammades att Avpixlat uppmanade sina läsare att förfölja, konfrontera och filma både journalister och representanter för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, med målet att "bringa personen ur fattning och göra bort sig" och sedan publicera inspelningarna "vid diverse strategiskt lämpliga tidpunkter framöver". Man uppmanade även läsarna till hembesök hos journalister, och tog som exempel fram hur man hittar adresser till Aftonbladets kultur- och chefredaktör, vilket motiverades med att de var "personer på de redaktioner som har visat att de själva uppskattar metoderna i fråga". (Expo)


Avpixlat konstaterar att traditionell media i flertalet fall stängt möjligheten att kommentera artiklar och menar att detta är ett hot mot yttrandefriheten. I februari 2013 begränsade Axpixlat möjligheten att publicera kritiska kommentarer och uppgav att meningsmotståndare endast får göra 1 till 2 inlägg per artikel och censureras därefter; Mats Dagerlind: "för troll är det nolltolerans, för politiska motståndare som kan uppföra sig gäller max 1-2 kommentarer per artikel." Alltså är det ett officiellt ställningstagande från Avpixlat, att meningsmotståndare lyder under censur som inte drabbar deras supporters vilket skiljer från traditionell media som inte gör urval bland läsare i avstängda kommentarsfält. (Medievärlden)


Avpixlat brukar hävda att den har högre i tak än mediesajterna, men det gäller uppenbarligen inte längre meningsmotståndare.


Låt oss nu titta närmare på vilka individer det är som ligger bakom spridandet av främlingsfientlighet och rasism på Avpixlat.


MATS RUNE DAGERLIND, Stockholm, 56 år, Chefredaktör.

Dagerlind gjorde entré i den offentliga debatten 2007. Under rubriken ”Slöjan – ett svek mot kvinnorna” skrev han en debattext i Aftonbladet.


”Är man trångsynt eller vidsynt om man är skeptisk till att en meningsfull och jämbördig interaktion i vardag och yrkesliv kan äga rum där några människor måste maskera sig som bankrånare, Darth Vader i Stjärnornas krig eller Walt Disneys Spökplumpen?”, skrev han bland annat.


Då kallade han sig för ”översättare, musiker och ordförande i den tvärpoliska tankesmedjan Demofon”.


Sitt publika genombrott fick Mats Dagerlind dock först när den sajten Politiskt Inkorrekt lades ned efter att chefredaktören gått bort. Spekulationerna om vem som skulle ta över stafettpinnen efter den högerextrema sajten Politiskt Inkorrekt – som gjorde sig känd för att publicera personuppgifter på svenskar med utländsk bakgrund som misstänktes för brott – var då i full gång i högerextrema kretsar.


”I några dagar verkade det som att ett nytt PI skulle startas och drivas av debattören Mats Dagerlind. En ny sajt fanns på det han kallar Tankesmedjan Demofon med namnet 'Inkorrekt – vi kompletterar bilden", skrev tidskriften Expo i slutet av 2011.


Men istället så föddes alltså Avpixlat – en sajt med en då anonym redaktion som applåderades av flera SD-politiker. Mats Dagerlind, som då satt i redaktionen för Sverigedemokraternas partiorgan SD-kuriren.


Dagerlind hävdar att invandrare kostar samhället 100 miljarder. Själv nolltaxerar Mats Dagerlind – och har miljonskulder hos kronofogden. 2004 begärdes han i personlig konkurs av staten. Sedan dess har han samlat på sig mer än 1,5 miljoner i skulder, varav merparten härrör från obetald skatt. Hans företag MRD Företagsmiljö begärdes i konkurs 2005. (Dagens media)


Under de sex senaste åren har Mats Dagerlind nolltaxerat fem av dessa år. Han alltså uppgett för Skatteverket att han helt saknar inkomst.


BJÖRN NORSTRÖM, IT-lärare, Vermont, USA, skribent och krönikör.

Björn Norström är en till USA, 1993, utflyttad individ som på sin Twittersida tidigare beskrev sig själv så här: ”Rational thinker. Loves Sweden and the USA. Fighting for freedom of expression and democracy. Concerned about Swedish media, politics, and Islam.”


Norström kallade sig tidigare enbart BAN71 och skrev under denna signatur ett antal klart främlingsfientliga och rasistiska anonyma inlägg och artiklar på bland annat Avpixlat och Exponerat.


 


Då sade han själv så här om varför han skrev inlägg på just Avpixlat: ”Att skriva insändare för Avpixlat är en enorm utmaning. Läsarna kräver hållbara argument, logik och fakta med citerade och trovärdiga källor och ett intellektuellt djup.”

Ehum…?


Ja Björn Norström använder sig då verkligen av ”hållbara” argument, logik och fakta, och är synnerligen ”trovärdig” och använder sitt ”intellektuella djup” när han anonymt skrev så här om Aftonbladets Anders Lindberg 2013:


”Han är en oprofessionell, näthatare, en klinisk psykopat, en djup psykologisk sjukdom hos honom, ger galna uttryck, svårt klinisk sjuk människa, schizofren psykopat, förvirrad, desperat, schizofren, har vanföreställningar.”


Att sen också Norström vid tillfället jämförde Lindberg med Khadaffi, Mburak och Hitler, var ju verkligen att visa på sitt ”intellektuella djup” åter igen. (BAN71, en av de som inte hatar, eller?)


Och som grädde på moset i Norströms av hat fyllda begreppsvärld så jämför han den svenska vänsterrörelsen med Ku Klux Klan? (Slutpixlat)


”Likheterna mellan den amerikanska söderns Ku Klux Klan och den svenska Ku Klux Vänsterklanen är slående. Låt oss titta närmare på några uppenbara likheter. Amerikanska Ku Kux Klan hade ett par huvudsyften. Den svenska Ku Klux Vänsterklanen likaså. Ett tidigt huvudsyfte för det amerikanska Ku Klux Klan var att bekämpa ett nytt parti som växte fram i den amerikanska politiken, det Republikanska partiet. Ett nuvarande huvudsyfte för den svenska Ku Klux Vänsterklanen är att bekämpa ett nytt parti som växer fram i den svenska politiken, Sverigedemokraterna.”

Öhum… Ja om man gör den här paradoxala historiska jämförelsen mellan den svenska vänsterrörelsen och Ku Klux Klan så är historiekunskap inget som BAN71/Norström är någon mästare på. Vi får inte förglömma att enligt Sverigedemokraternas synsätt så ingår i den svenska vänsterrörelsen även sådana organisationer och personer som traditionellt inte tillhör vänsterrörelsen. Det vill säga är du Moderat och ogillar den av SD förda politiken så hamnar du per automatik i vänsterfållan. Sverigedemokraterna ser som bekant allt i svart eller vitt, eller ska vi säga rött eller blått. Mest vill de ju kategorisera in folk i dem eller vi. Åtskillnadspolitik med andra ord.


Med ovanstående ”mycket” intellektuellt djupa” och verbala ”fyrverkerier” från Björn Norström så passar han ju utan tvekan in som skribent och krönikör i hat- och rasistsajten Avpixlat.


MARTINA ARONSSON, Stockholm, 31 år, Journalist, aktiv Sverigedemokrat.

Martina Aronsson bördig från Göteborg är Avpixlats senaste tillskott. Hon har en journalistutbildning ifrån ”Fontys Hogeschool Journalistiek” i Tilburg i Holland.

 
Än har Martina Aronsson inte gjort något större väsen av sig på Avpixlat annat än att hon uppmärksammats för en FB-kommentar hon gjorde på SD-politikern Julia Kronlids FB-sida där hon angående evolutionsläran skrev så här:


 

”Det har väl varit känt länge att det som står i skolböckerna inte är nödvändigtvis sant? Det finns massor med bevis för att det fanns människor som levde samtidigt som dinosaurierna. Tja, personligen tror jag också på en gudomlig önskan från Gud om att skapa liv- och så skedde. All information finns online och i underbara bibliotek. Böckerna som fått mig att tro på gud heter Samtal Med Gud av Neale Donald Walsche.” (IRM)


Massor med bevis för att människor var samtida med dinosaurierna!?

Det finns forskare som inte köper evolutionsteorin, men mellan 95-97% av forskarkåren gör det! Så om man ska nämna att det finns ”tvivlare” så ska det även nämnas att dessa är inte har något som helst fog för sitt tvivel.


För att i dagsläget försöka göra gällande att det finns meningsskiljaktigheter inom forskarkåren gällande evolutionen som helhet, som är ett av de mest utforskade fälten inom naturvetenskapen, är helt enkelt fel. Det finns dock en diskussion bland vetenskapsmännen om hur den första cellen kan ha uppstått, det vill säga livets uppkomst eller ursprung om man så vill. Något som skedde för cirka 4,54 miljarder år sedan är fortfarande en frågeställning som det finns olika teorier om. Dock är alla seriösa vetenskapsmän överens om att den så kallade ”urcellen” Adam inte skapades genom ett gudomligt ingripande för blott 6000 år sedan.


Och när vi ändå är inne på det här med evolution, så tycks de enda människor som på denna jord inte ens lämnat de förhistoriska anfäderna till människorna vara just Avpixlats chefredaktör Dagerlind och dennes tvenne vapendragare i rasism på Avpixlat. För där tycks i alla fall den mentala evolutionen gått i stå.


Kan vi hoppas på ett ”gudomligt” ingripande så att hat- och rasistsajten Avpixlat likt en blixt från klar himmel upphör att existera.


Raffina Wall, Ralph Usterman för Slutpixlat


I nästa del av vår serie om Sveriges värsta högerextremistiska hat- och rasistsajter så tittar vi närmare på vilka individer som döljer sig bakom Sveriges andra stora stollesajt, Exponerat, där vi gjort en del märkliga upptäckter om de ens så länge anonyma individerna bakom denna sajt.