13 nov. 2013

Björn Söders sexton argument för dödsstraffets återinförande!

Att den Sverigedemokratiske partisekreteraren Björn Söder är för att dödsstraffet återinförs i Sverige är ju ingen nyhet. Och det trotts att partiets officiellt tagit ståndpunkt mot dödsstraffet. Men sållar man ibland SD politikernas inofficiella ståndpunkt i frågan får man ett helt annat svar. Som i så många andra frågor när det kommer till SD så har man utåt en officiell linje i vissa politiska frågor och en inofficiell linje. Räcker att titta på deras nolltolerans mot rasism. Och när det kommer till det här med dödsstraffets återinförande så verkar majoriteten av de Sverigedemokratiska politikerna vara för det. Inofficiellt då naturligtvis.

Björn Söder har till och med skrivit ett sextonpunktsprogram om det hela.

Men hans argument till varför han tycker att dödsstraffet skall införas igen är nog mer en kombination av hans egna emotionella känslor och att han tror sig kunna locka fler väljare till SD genom enkla retoriska knep. Söders argumentation spricker dock på flera punkter där hans övertro på dödsstraffets avskräckande effekter kommer rejält på skam.


Speciellt Söders argument om dödsstraff, ” Det stoppar definitivt gärningsmannen från ytterligare brott.”, känns i sammanhanget ganska komiskt då vem som helst begriper att en död person varken lär kunna begå mer brott eller ens kunna knyta sina egna skosnören mer.


Läs själva och avgör vad ni tycker om den dödsstraffsälskande Söders ”argument” till att dödsstraffet bör återinföras.


Sexton argument för dödsstraff

Argumentationen för dödsstraff kan bli mycket lång. Jag vill slutligen ge sexton argument för dödsstraff utan att gå in på vart och ett av dem, vilket får bli en senare fråga.


Argument för dödsstraff är:


•  Det låter fullständig rättvisa ske.


•  Det visar största respekt för människans okränkbara värde.


•  Det försvarar människans värdighet på starkaste sätt.


•  Det bejakar människans naturliga rättskänsla.


•  Det uttrycket på tydligaste sätt medkänsla med alla brottsoffer och anhöriga.


•  Det ger brottsoffer och deras anhöriga sinnesro och sätter punkt för brottet.


•  Det är rättsstatens kraftigaste förvar av "rätten till liv" för alla medborgare.


•  Det stoppar definitivt gärningsmannen från ytterligare brott.


•  Det avskräcker mest effektivt från våldsbrott och mord.


•  Det skapar ett lite tryggare samhälle för medborgarna.


•  Det visar hur ytterst allvarligt samhället ser på de grövsta brotten.


•  Det vittnar om högsta moral och rättfärdighet.


•  Det bejakar kravet på vedergällning som människan under alla tider haft.


•  Det bejakar straffet som sådant och betygar att visa brottslingar förtjänar döden.


•  Det går viljan hos en folkmajoritet till mötes.


•  Det avlägsnar ur ekonomisk synvinkel de stötande inslag som alternativ innebär.


Björn Söder.Björn Söders argument om dödsstraffet mest effektivt avskräcker från våldsbrott och mord är enbart en myt. För det finns inga påtagliga bevis för att dödsstraffet har en brottspreventiv påverkan.

Dödsstraffet är en extrem form av hot mot en enskild människas liv varför dödsstraffets allmänpreventiva effekter studerats av kriminologer, sociologer med flera. Resultaten har inte varit helt entydiga och olika studier ger varierande resultat, vilket bidragit till att det amerikanska forskningsrådet, National Research Council, har uttalat att det inte finns någon pålitlig metod för att utvärdera huruvida dödsstraff har en preventiv effekt, om det är utan effekt eller om det brutaliserar samhället.  Många forskare menar att denna bestraffningsform inte fungerar som avskräckning. Avskräckning fungerar endast i brottspreventivt syfte i de fall där gärningsmannen är kalkylerande och rationell, varför avskräckning inte fungerar på grova våldsbrottslingar. De flesta av de grövsta våldsbrotten begås av individer som är påverkade av alkohol eller droger eller är under inverkan av starka känslor.


Söder tycks också tro att folkmajoriteten i Sverige vill att dödstraffet återinförs. Fel!


Sverige har i modern tid alltid haft en kritisk syn på dödsstraff. I Sifos samhällsbarometer 1997 tyckte 40 procent att det finns brott som borde kunna beläggas med dödsstraff. Och i Sifos samhällsbarometer 2006 fanns det 33 procent som ansåg att det finns brott som borde bestraffas med döden.


Trenden för viljan återinförande av dödsstraff är alltså sjunkande.


Dessutom så är dödsstraffet i Sverige förbjudet i grundlagen i Regeringsformen 2 kap, 4 § med frasen "Dödsstraff får icke förekomma"


Och att ändra i grundlagen är inget man gör över en natt även om vissa Sverigedemokrater gärna skulle göra detta om de fick chansen.  För att en svensk grundlag skall ändras krävs att två likalydande beslut (vilande och slutligt) fattas av Riksdagen. Mellan de två besluten måste det dessutom ha hållits ett allmänt val.


När Söder också i sin sextonpunkts argumentation för dödsstraffets införande säger så här, ”Det bejakar kravet på vedergällning som människan under alla tider haft.”, så förstår man att han inte tänkt till över huvud taget. Kravet på den vedergällning som Söder påstår att människan i alla tider haft är nog mer återigen ett utslag av Söders personliga känslor i hela ärendet. Och därför i ärendet helt irrelevant.

 
Att Söder sen som sista punkt i sin argumentation för dödsstraffets återinförande tycker att hela idén med dödsstraffets återinförande är bra ur en ekonomisk synvinkel visar enbart på den neanderthalare instinkt som råder hos vissa individer. Att se saker i enbart svart och vitt och kategorisera dem där efter är ett vanligt förekommande retoriskt knep som SD använder sig av då de för fram sitt budskap. Alla andra schatteringar där emellan tycks de ignorera, eller rättare sagt inte själva begripa.


Nej som det parti Sverigedemokraterna är, som ständigt gapar och skriker högt om hur viktigt det är att bekämpa brottsligheten på alla plan borde nog sopa framför egen dörr innan de ens uttalar sig i frågan.


Och för den som är mer intresserad av den dödsstraffsälskande Söders argumentation så finner ni resten av hans verbala krumbukter här. Dödsstraffets vara eller icke vara.


Från Slutpixlats sida ser vi att dödsstraffet är den mest inhumana och förlegad metod som går att finna som straff för ett begånget brott. Att utkräva någon slags hämnd i form av ett statslegitimerat mord tjänar ingen på i det långa loppet. Dessutom är risken stor att ett återinfört dödsstraff riskerar att missbrukas som bestraffningsmetod om det kom i händerna på fel politiska partis företrädare om detta parti någon gång kom till makten. 


Räcker att historiskt titta tillbaks på Sverigedemokraternas ideologiska själsfränder i det forna Nazityskland.

 
Raffina Wall för Slutpixlat