14 nov. 2013

Sverigedemokraternas 33 punkter av rasism.

Som bekant så har det Sverigedemokratiska partiet ett officiellt program om invandring. Sen har de också ett inofficiellt program. Ett program som fram tills valet 2006 var en officiell deklaration på vad man skulle göra åt ”massinvandringen.”

Men detta 33 punkts program doldes medvetet inför valet 2006, det var för ärligt rakt på sak.


33-punktsprogrammet om invandring antogs på Sverigedemokraternas riksårsmöte i maj 2005 - samma årsmöte där nuvarande partiledaren Jimmie Åkesson valdes. I dag ligger inte 33-punktsprogrammet synligt bland länkarna på partiets startsida på internet. Programmet används inte alls i offentliga sammanhang, trots att det innehåller konkreta lagförslag som klargör partiets luddiga ståndpunkter i en rad frågor som rör invandring.


”Programmet var lite för komplicerat för att användas i valrörelsen. Men vi står bakom hela programmet och det tror jag att våra väljare också gör", sa Jimmie Åkesson, SD:s partiordförande.


1.    Sverige ska inom EU stödja förslagen "Safe haven", dvs. asylmottagning i områden intill EU:s utkanter.


2.    Intill dess att ett system med "Safe haven" blivit konsekvent genomfört bör Sverige säga upp sin anslutning till New-York-protokollet från 1967. Detta skulle innebära en återgång till Genèvekonventionens ursprungliga åtagande, nämligen att ta emot flyktingar från övriga Europa.


3.    Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet - eljest ingen handläggning och prövning.


4.    Fullgod presentation av identitet - eljest ingen handläggning och prövning av asylansökan.


5.    Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester av dem som söker uppehållstillstånd.


6.    Obligatoriska tester gällande hiv samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter vid ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.


7.    Asylsökande som begår brott - även av mindre grov art - ska omedelbart utvisas utan vidare prövning av ansökan.


Åkesson om punkt 7:
"Snattar en 15-åring ska hela familjen utvisas."


8.    Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).


9.    Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut.


10.    Stopp för föräldrars möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belönas.


11.    Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.


12.    "Danska regler" för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap.


Åkesson om punkt 12: "Invandrare ska inte få gifta sig förrän de fyllt 24 år."


13.    Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.


14.    Ingen valfri bosättning för asylsökanden.


15.    Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.


16.    Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnaderna.


Åkesson om punkt 16: "De måste arbeta för mat och husrum. De kan väl städa på flyktingförläggningen."


17.    Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap.


18.    Upphävande av medborgarskap och uppehållstillstånd vid grov brottslighet.


19.    Utvisning av utländska medborgare vid upprepad brottslighet.


20.    Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att "flyktingen" kunnat besöka det land varifrån han/hon flytt.


21.    Repatriering av utlänningar som underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut islamska påbud och traditioner.


Åkesson om punkt 21: "Utlänningar ska utvisas om de kritiserar Sverige."


22.    Effektivare utlänningskontroll inne i landet.


23.    Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.


24.    Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.


25.    Förbud mot burka/nikab på allmän plats.


Åkesson om punkt 25: "Burka är en politisk uniform för islamism och ska förbjudas."


26.    Inga fler moskéer på svensk mark.


27.    Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.


28.    Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.


29.    Förbud att sända barn till koranskolor i hemländerna för att "avsvenskas".


30.    Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare.


31.    Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.


32.    Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.


33.    Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd "diskriminering av invandrare".

 
Det program som enligt Åkesson skulle vara för ”komplicerat” för väljarna och därmed inte användes i valrörelsen 2006 tycks inte längre vara så ”komplicerat” då många av de punkterna på programmet nu allt oftare framförs officiellt av de Sverigedemokratiska politikerna.


SD:s 33 punktsprogram är egentligen inget annat än ett 33 punktsprogram i främlingsfientlighet och rasism. Och detta är inget som någon gång varit särskilt ”komplicerat” för den väljargrupp som SD vänder sig till. Rasisterna.


Curt Latinosson för Slutpixlat