31 maj 2014

Diskussion om heltäckande slöjor och yttrandefrihet.

INSÄNDARE:
Ett visst brunt parti vill förbjuda heltäckande slöjor. Jag skall därför med detta inlägg försöka ta ställning till om förbud mot heltäckande slöjor är förenligt med yttrandefriheten. Egentligen är det enligt min mening upp till var och en vad man vill ha på sig. Jag kan se problem i samhället vad gäller heltäckande slöjor i vardagen som:

 


-Hur fungerar det utifall en kvinna som är muslim och har en heltäckande slöja och som går in på Systembolaget för att handla en present till en vän? Hur ska kassapersonal agera om de vill se hennes legitimation? Om de inte säljer alkoholen, vad säger DO om det?

-På banken, vad händer utifall kvinnan vill ta ut pengar och personalen vill se legitimation? Kan det vara ett rån? I så fall vad händer ifall banker vägrar att släppa in människor med heltäckande slöjor utifrån säkerhet och arbetsmiljö? Hur ställer sig DO till detta?

-Vid poliskontroller och polisen vill se kvinnans körkort?

-Om kvinnan skall köra upp och examinatorn vill se legitimation, hur gör man då?

Ja, som vi ser det kan ställa till svårigheter men frågan är om staten ska lagstifta mot slöjorna då?

Förhoppningsvis kan myndigheter, religiösa samfund och andra samhällsorgan tillsammans ta fram rutiner för detta som inte innebär att man kränker människors trostillhörighet. Vad jag vill med detta inlägg är att man måste vara öppna för en dialog. Detta för att samhället ska kunna fungera för alla som bor i det. En förutsättning för att kunna ta ställning är att man kan fråga för att få reda på mer. Att man kan ha en förutsättningslös dialog med alla oavsett religiös tillhörighet medborgarskap m.m. Om vi däremot skulle tvinga de kvinnor som har heltäckande slöjor att ta av sig de är frågan om vi inte gör exakt samma sak som de män som tvingar vissa kvinnor mot sin vilja att ha på sig slöjorna? Hur kan vi veta att en enskild kvinna har den på sig mot sin vilja?

Om man nu skulle lagstifta som i Frankrike om förbud mot heltäckande slöja måste man innan diskutera vilka konsekvenser detta kan få för t.ex. yttrandefriheten. I en demokrati ska man kunna uttrycka sin åsikt eller sin religiösa åskådning på sitt sätt utan att behöva röja sin identitet. Det kan vi bl.a. se på insändare där författarna skriver under tagna signaturer. Två politiker i Skåne har motionerat om slöjförbud samt att man inte ska kunna demonstrera med täckt ansikte, t.ex. halsduk för mun och näsa. De menar att det även ska gälla när man är på offentliga platser. Vilka konsekvenser kan detta få för vår yttrandefrihet?
 

Om man måste stå för sin åsikt i demonstrationer genom förbud mot täckta ansikten riskerar det att inskränka på en av demokratins stöttepelare nämligen valhemligheten. Jag får svårare att påverka anonymt och det blir lättare för andra att kartlägga sina politiska meningsmotståndare. Nästa steg kan vara att man kräver att man skall kunna identifiera skribenten på tidningarnas insändarsidor. Det blir då betydligt svårare att påverka utan att röja sin identitet. Vi riskerar då att få en styrd debatt där det blir svårare att diskutera genom att man måste identifiera sig. Ska man bevara valhemligheten måste man också enligt min mening känna sig trygg när man går till valurnan. Är man trygg om man tvingas avslöja sin valhemlighet? Vilka konsekvenser får det om makthavare får reda på hur jag tar ställning? I dag tror jag det inte blir några problem men risken finns om några år att makthavarnas smygvägs drar tumskruvarna åt och vips så finns det inte någon yttrandefrihet.

Vad jag vill ha sagt med detta inlägg är att hur vi än gör så måste frågan diskuteras. För och nackdelar måste vägas emot varandra. Dialog med de som bär slöjor. Dialogen ska vara förutsättningslös. Det innebär att vanligt folk måste kunna fråga utan att bli stämplade för det ena eller det andra. Det är så, tycker jag, det demokratiska samhället ska fungera. Som jag ser det idag väger nackdelarna över fördelarna med en lag mot heltäckande slöjor. Man måste kunna diskutera vardagliga saker i vårt samhälle och ta fram rutiner som tar hänsyn till alla för att samhället ska kunna fungera utan att den lagstiftande församlingen ska vara med. Visst det kan vara svårt men som bekant Rom byggdes inte på en dag.


Tor Nilsson