11 juni 2014

SDU vill inför svenskt gendarmeri och avskaffa demokratin!


Att Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU är mer högerextrema i sin framtoning än sitt moderparti är ju ingen nyhet. Men man är uppenbarligen så extrema nu i sin politik att man i sitt politiska manifest under rubriken kriminalitet vill införa ett så kallat gendarmeri. Ett gendarmeri bestående av specialutbildad militärpolis?

”Vi förespråkar därför införandet av ett gendarmeri med befogenhet att utlysa utegångsförbud och i värsta fall temporära undantagstillstånd. Ett svenskt gendarmeri skulle verka direkt under justitiedepartementet och bestå av specialutbildad militärpolis, vars viktigaste uppgifter skulle vara att motarbeta olika typer av våldsamma kravaller och upplopp samt bemöta storskaliga angrepp på institutioner som är viktiga för det svenska samhället. Som det är idag kan en lokal kvarterspolis med bara några år kvar till pensionering sättas in vid händelse av krigiska upplopp och våldsamma kravaller.”


Vad SDU eftersträvar är alltså en polis inom polisen som dessutom har speciella befogenheter som att utfärda temporära undantagstillstånd, och motarbeta kravaller och upplopp samt bemöta storskaliga angrepp på institutioner? 

Parallellerna i SDU:s förslag med hur de vill att polisen ska fungera, är slående lika med hur det fungerar eller har fungerat i länder under totalitärt styre. Det vill säga att de förespråkar en absolut centraliserad makt utan att behöva ta hänsyn till mänskliga rättigheter, folkets åsikter eller personliga integritet. Det närmaste som dyker upp i medvetandet efter att ha läst SDU:s förslag är hur polisväsendet i Nazityskland fungerade. Specialutbildad militärpolis som under den högste ansvarige för polisverksamheten i Nazityskland, Heinrich Himmler, hade som uppgift att slå ned allt politiskt motstånd mot nazisterna. Företrädesvis med brutalt våld och mord.


Att SDU inte är främmande att göra Sverige till en polisstat om de fick chansen är ju egentligen inte förvånande. De tillhör ju ett parti med en klar fascistisk ideologisk profil och agenda.

  
Att sen SDU också vill sänka straffmyndighetsåldern till tolv år och därmed sätta barn i fängelse får väl i det stora hela också ses som ett steg i deras försök till införande av en polisstat med full makt över medborgarna.


För SDU är till och med villiga att gå så långt att man vill göra kraftiga inskränkningar i demokratin för att nå sina mål. Till och med avskaffa demokratin?


För SDU:s ledare Gustav Kasselstrand sade den 1 juli 2013 att när SD har haft makten i några år har man åtgärdat vissa ”problem”. Då finns inte längre några "kulturmarxistiska" medie-, etablissemangs- och riksdagseliter. De andra partierna har "flugit all världens väg".

 
Man behöver väl inte ens gissa vad Kasselstrand menar när han säger att de andra partierna, ”flugit all världens väg”. 

 
De har väl likt som det gjordes i Nazityskland efter att Hitler tog makten, förbjudits, tillsammans med all annan medieverksamhet än den rent SD vänliga. Med andra ord så tvekar inte varken SD eller SDU, att när de likt Hitler lyckats få makten på demokratisk väg, så avskaffar de sedan demokratin.


För i SDU:s så kallade idéprogram, "Nationen framför allt", så framgår det allt för tydligt vilka avsikter de har.


”Att överlämna administrativt och politiskt ansvar till staten innebär att individen får avstå en del av sin personliga frihet. När så sker ska detta kompenseras till fullo av att folket får tillbaka grundläggande trygghet som är mer värdefull än den frihet som ges upp.”


Vad SDU menar helt enkelt, är att när staten tagit ifrån medborgarna sin frihet så ska de sedan ”kompenseras” med en ”frihet” som helt dikteras av SDU och dess moderparti SD.


Ja och därmed så var den fascistiska diktaturen införd.


Den som inte nu ser vad för slutligt mål Sverigedemokraterna och dess ungdomsförbund har med sin politik borde vid det här laget verkligen vakna upp. För låter vi SD få mer inflytande med sin billiga populismpolitik byggd på främlingsfientlighet och rasism så kan vi verkligen säga hej då till demokratin och inse att förintelsen 2.0 är nära förestående.


Därför är det så oerhört viktigt att avslöja och visa för det svenska folket Sverigedemokraternas riktiga ansikte. Fascismens smutsbruna!


Raffina Wall för Slutpixlat