16 juli 2014

Kriminalvården vägrade lämna ut handlingar till nazister.


En skånsk socialdemokrat begärde under vecka 25 2014 att ta del av handlingar hos Kriminalvårdens huvudkontor, om diverse personer med nazistisk anknytning. Nazister begärde senare att få del av vilka handlingar socialdemokraten begärt ut. Kriminalvården anser att det kan antas att socialdemokraten lider men eller utsätts för våld om uppgifterna lämnas ut, och beaktar att nazismen är en våldsideologi nära förbunden med folkmord.

Intressant i sammanhanget är att nazisterna då de begärde ut handlingarna kallade sig för Nationalsocialistisk Front, NF. Som bekant så kallade sig ju Svenskarnas parti, SvP just för Nationalsocialistisk front innan de bytte namn i tron att detta skulle göra dem rumsrena.


Här kan ni läsa del ur kriminalvårdens beslut där de förnekar nazisterna att ta del av de handlingar de försökte att begära ut. Förövrigt ett bra beslut då nazisterna enbart är ute efter sådana uppgifter eller handlingar om för dem obekväma personer som mot de sedan på ett eller annat sätt avser att hota.Är ni intresserade av hela beslutet från kriminalvården kontakta då Slutpixlat på vår mailadress. slutpixlat@mail.com


Slutpixlatredaktionen