19 mars 2014

Carina Herrstedt, SD: ”Verklighetens kvinnor sitter inte i bolagsstyrelser!”

SD-Kvinnors ordföranden Carina Herrstedt sade bland annat så här på SD:s valkonferens 2014.

”Något annat som återigen varit i ropet är frågan om kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser men vi är av den bestämda uppfattningen att verklighetens kvinnor inte sitter i bolagsstyrelser.”


Dessa ”verklighetens” kvinnor från SD vill uppenbarligen inte ha något inflytande utan nöjer sig med att stå vid spisen, föda barn och behaga sin make?


Inte förvånande att de har denna uppfattning i ett parti vars ledande skikt ärar det patriarkala samhället och tycker att kvinnornas plats är i hemmet och ingen annan stans.


I Carina Herrsteds tal på SD:s valkonferens så nämner hon inte en gång ordet feminism. Vilket är mycket underligt då man ju tror att ett kvinnoförbund i ett politiskt parti oavsett vilken färg partiet har borde verka för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter och kvinnans likställighet med mannen.


Men nu är ju inte Sverigedemokraterna vilket parti som helst, så det är egentligen inte så underligt att varken orden feminist eller feminism används då dessa ord för SD:s manliga företrädare när de hör dem mer är som att kasta ett rött skynke framför deras nunor. De förknippar per automatik ihop feminism med vänstern och kallar den gärna istället för rabiatfeminism.


Dessutom så har ju dessa ”verklighetens” kvinnor hos SD en helt annan syn på kvinnan och kvinnans rätt i samhället än vad som kan anses som normalt.Bara att titta på hur SD-kvinnorna ser på abortfrågan. De vill begränsa aborträtten genom att kraftigt sänka gränsen för fri abort. De anser också enbart att det är kvinnans ansvar att preventivmedel används, männens ansvar finns inte med.


SD-kvinnorna vill därmed skuldbelägga kvinnan om en oönskad graviditet skulle uppstå.

Sverigedemokraterna lär aldrig bli något parti för de verkliga verklighetens kvinnor.


SD är ett parti skapat av män för män med en kvinnosyn som lämnar mycket i övrigt att önska. Räcker att se hur vissa Sverigedemokratiska manliga företrädare uttrycker sig i de sociala medierna om kvinnor för att inse detta.

SD:s kvinnoförbund tillåts enbart att existera på grund av att SD utåt vill verka vara som ett parti som alla andra. Något de aldrig lär bli då de bland annat bygger sin ideologi på gamla förlegade patriarkala teser. Något som partier med en fascistisk agenda alltid gjort.


Raffina Wall för Slutpixlat Stolt feminist!