9 juli 2014

SDU:are anammar Blitzkrieg och Preussiska dygder.

Att de unga SDU:arna är betydligt mer öppnare med sin fascism än moderpartiets representanter, som försöker mörka sina politiska rötter, är ju vid det här laget allmänt känt. Och att de har ett gott öga till Tyskland råder det inget tvivel om. Och då helst till tiden före maj 1945.

För SDU:aren och tillika dess vice förbundsordförande William Hahne utropar helt ”slumpartat” Blitzkrieg på Twitter. Och inte förvånande får han medhåll av nazisten Dan Eriksson från Svenskarnas parti.Visserligen kom detta ”slumpartade” utrop innan Tysklands förkrossande seger över Brasilien i fotbolls VM igår. Men ändå.


En annan av dessa SDU:are som gått och fullständigt kärat ned sig i gammeltyska traditioner är SDU ordföranden Gustav Kasselstrand. Ni vet han som anser att Sverige bör inrätta ett gendarmeri. En militärt organiserad poliskår. För som han säger: "Stävja politiska upplopp och annan destruktiv verksamhet."

Dock så går nu Feldgendarm Kasselstrand ett steg längre. Han vill nämligen anamma  de Preussiska dygderna också?Om han likt Hahne också slänger ur sig detta ”slumpartat” vet vi ej. Men han länkar ju till upplysningar om vad de Preussiska dygderna är för något. Vilket naturligtvis innebär att han måste gilla dessa dygder.


Så låt oss då titta på vad de här Preussiska dygderna är för något.

”Preussiska dygder är samlingsnamnet på lutheranska värderingsföreställningar om hur en persons bra egenskaper bör vara. De härstammar från Kungariket Preussen och går tillbaka till Upplysningens dagar. De preussiska dygderna och den preussiska värdegrunden har influerat delar av den tyska kulturen.” Wikipedia.


Aha… Kasselstrand är på jakt efter bra egenskaper. Ja det kan han behöva. Frågan är bara om han verkligen klarar av att leva upp till de Preussiska dygderna. De är nämligen ganska många. Och hittills är Kasselstrand lika långt ifrån dessa dygder som jorden är lika långtifrån exoplaneten Kepler 22b 600 ljusår bort.


För Kasselstrand faller redan i dörren så att säga. En av dygderna är nämligen att visa ”tapperhet utan självömkan.”


Med tanke på SDU:s och Kasselstrands bråk med ungdomsstyrelsen, där de använde offerkofta modell större för att de inte erhöll ungdomsbidrag, så visade visserligen Kasselstrand på en stoisk tapperhet, men dock med på tok allt för mycket självömkan.


En annan av dessa Preussiska dygder som inte Kasselstrand når upp till är, ”hårdhet mot sig själv mer än mot andra (Självtuktan).”Kasselstrand är kvick på att visa hårdhet mot alla andra utom just sig själv. Så noll poäng där i Kasselstrands strävan efter de så uppenbarligen hett eftertraktade Preussiska dygderna.


Listan över för Kasselstrand onåbara dygder är lång, så vi redovisar enbart vilka resterna av dygderna är, inte varför Kasselstrand aldrig når upp till resten av dessa dygder. Vi upplåter åt läsarna att själva avgöra detta.


•    Disciplin. Uppriktighet. Ödmjukhet eller blygsamhet. Flit. Lydnad med hedersamhet. Hederlighet. Rättskänsla. Gudsfruktan med religiös fördragsamhet. Hårdhet mot sig själv mer än mot andra (Självtuktan). Mod. Pliktkänsla eller samvetsgrannhet. Redbarhet. Självförnekelse. Sparsamhet. Tapperhet utan självömkan. Lojalitet. Omutlighet. Ordningssinne. Återhållsamhet. Underkastelse. Självuppgivelse. Pålitlighet. Punktlighet. Världsmedvetenhet. Beslutsamhet.


Förövrigt så uppmanade den Västtyske förbundskanslern Helmut Schmidt 1982 att Tyskland borde gå tillbaks till de preussiska dygderna. Dock så hade den dåvarande borgmästaren i Saarbrücken, Oskar Lafontaine en annan åsikt i den frågan. Han ansåg att dessa dygder var perfekta för skötseln av koncentrationsläger och därmed oförenliga med ett modernt Tyskland.


Preussens demokratiska författning upphävdes 1932 när den konservative rikskanslern Fritz von Papen gjorde en kupp. 1933 blev Hermann Göring preussisk inrikesminister och såg till att all demokratisk opposition förföljdes. Nazityskland upphävde alla tyska delstaters autonomi 1934. Juridiskt sett fanns Preussen kvar ända till krigsslutet men i praktiken övertogs all administration av de administrativa indelningar, Gaue, som nazistpartiet införde.


Ja om det är formen av de Preussiska ”dygderna” efter 1933 som Kasselstrand så hett eftersträvar så varför kan han inte vara ärlig nog att på sitt Twitter ”slumpartat”, skriva ”nazismens dygder” istället. Hade ju mer stämt överens med Kasselstrands och SD - SDU:s egentliga politiska agenda.


Och apropå fotbolls VM. Skulle Kasselstrand inte egentligen frågat sin partikollega William Hahne om vad denne tyckte om VM.


Ja just det. Hahne hade ju redan förklarat ”Blitzkrieg”. Och det är ju mer än halvvägs till världskrig. Ungefär som när nazisterna "slumpartat" överföll Polen 1939.
 

Raffina Wall för Slutpixlat