30 aug. 2014

Sverigedemokraterna ligger närmare Svenskarnas Parti (nazisterna) ideologiskt än de övriga riksdagspartierna.

INSÄNDARE.
I dagarna har vi hört hur en riksdagsman för det åttonde partiet i riksdagen berömt svenskarnas parti på Twitter. Han stödjer deras syn på nationen. Det är skrämmande att då höra att denne riksdagsman ska ha verkat inom försvarets kamp mot nazismen. Med andra ord borde ju han vara mycket upplyst över hur nazismen fungerar och han skulle då ha tagit avstånd från dem. Men icke. Han förtydligar sitt ställningstagande genom att i media uppge att SvP för en bra politik för svenskarna och Sverige. Låt oss då se vad SvP(nazisterna) har för syn på oss och samhället.
-
Enligt SvP(Nazisterna) ska:
1, Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.
-
2, Sverige skall styras av svenskarna: Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället. Enbart svenskar skall företräda, leda och styra Sverige. Detta i synnerhet i så viktiga sammanhang som de som har en betydande påverkan på vårt folks utveckling och samhällsbyggnad. Därför skall endast svenska medborgare tillåtas inneha positioner motsvarande dem i de tre statsmakterna riksdag, regering och massmedia. Inga icke-svenskar skall tillåtas att inifrån Sverige sitta på så betydande poster att de kan propagera utifrån en främmande etnisk lojalitet. Svenska massmedier skall ägas och drivas av svenskar så att inte svenska intressen får ge vika för etniskt främmande sådana.
-
3, Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.
-
Detta stödjer denne riksdagsman för SD genom sitt uttalande och det är i helt i linje med det som SD anser hur man ska tolka ett demokratiskt samhälle. För när de talar om demokrati i sitt principprogram framkommer följande:
-
Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk” SD:s principprogram

-
Men det räcker dock inte för om man går till SD:s ungdoms förbund och ser deras idéprogram ”Nationen framförallt” så visar det att denne riksdagsledamots syn inte är en enskild partimedlems syn på Sverige och de svenske. Att Sverigedemokraterna verkar för nationalstatens bevarande från fornstora dagar är ingen nyhet. Men att de vill beröva individen på deras frihet i statens namn för närmast tankarna till hur Nazityskland ”värnade” om sin nations medborgares fri och rättigheter.

Att överlämna administrativt och politiskt ansvar till staten innebär att individen får avstå en del av sin personliga frihet. När så sker ska detta kompenseras till fullo av att folket får tillbaka grundläggande trygghet som är mer värdefull än den frihet som ges upp. På så sätt kan statens kärnuppgifter motiveras, vilka förbundet anser vara lag och ordning, upprätthållandet av nationens självständighet och värnandet av det kulturella arvet. Därutöver uppbär staten ansvar för att skapa förutsättningar för nationell välgång. Det huvudsakliga medlet för det är att staten tillhandahåller ett utbildningsväsende av hög kvalitet för att fostra och bilda folket.” SDU-Nationen Framför Allt-ett idéprogram

Visserligen så har flera SD politiker ansett att detta idéprogram inte håller måttet då det inte nämner att SD idag verkar för ett socialkonservativt samhälle utan att det nämner enbart nationen. De klagar dock inte på denna formulering om att överlämna sin frihet till nationen
-
Jag ser därför ingen större skillnad mellan SD, SDU och SvP. De sistnämnda menar att dagens demokratiska samhälle varit ett experiment som visat sig inte hålla. De vill därför införa ett nytt styrelseskick som innebär att det fria ordet inte längre kommer att vara gångbart. De är anser jag mer ärliga än de två andra om vad de står någonstans. Vad jag också kan se är att riksdagsmannen som hyllade SvP och dess kamp för de svenske och Sverige inte på något vis har brutit mot SD:s ”nolltolerans” då han följer sitt partis principprogram.

Tor Nilsson