5 jan. 2015

DEN ÖKÄNDA HÄSTEN FRÅN TROJA DEL II

INSÄNDARE.

När man läser SD:s principprogram, motioner och hör deras uttalanden räcker det inte att kalla dem för mannekängdemokrater. Nej det är en alldeles för svag liknelse. Det som överensstämmer med dem är istället Karl Gerhards kuplett ”Den ökända hästen från Troja”.  När hästen kommer in i demokratins område öppnas den och ut kommer SD:s krafter och förgör demokratin.

Det jag tänker ta upp i denna skrift är att jag är bekymrad över att det är så många inom såväl alliansens- och de rödgrönas väljare har en acceptans till SD. Av 396 alliansanhängare som tillfrågades var 225 positiva till ett närmande och av 457 rödgröna var 130 positiva till ett närmande.

Många tror felaktigt att SD är ett enfrågeparti och enbart har invandringen som är motsatta till de andra sju andra riksdagspartierna.  Denna uppfattning är ett stort problem för det kan ha gjort att flera har röstat på SD utan att tänka på vad det är för något parti.

SD:s principprogram visar att partiet har en annan syn på demokrati inte ska gälla alla enligt deras definition på folkstyre. Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket. De menar att en av de mest grundläggande hörnstenarna är en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten för att en stark och väl fungerande demokrati ska fungera. Med andra ord ser SD nationen som en stark enhet som kräver en kollektiv identitet, vilken måste få sätta sig över individuella hänsyn. SD är därför fientlig mot etniska, religiösa och politiska grupper som inte kan assimileras med nationen.

De har därför delat upp befolkningen i tre kategorier varav en utgör ett hot mot den svenska nationella- och kulturella identiteten.  Detta gäller naturligtvis inte enbart utlandsfödda eller de som har föräldrar som är utlandsfödda. Även om man har svenska rötter och svenskt medborgarskaps kan man upphöra att vara en del den gemensamma nationella och kulturella identiteten ifall du bytt lojalitet. SD har därför föreslagit att man ska kartlägga svenskfientlighet på olika sätt i samhället. Man ska även kartlägga misstänkta gärningsmän släkt i flera generationer för och se ifall det finns utländskt blod.

Nu menar flera att SD delar på nation och stat. Det är inte samma sak man kan upphöra att vara en del i nationen men ändå ha kvar det svenska medborgarskapet och påverka nationen genom allmänna val. Så är det naturligtvis inte. Vi måste komma ihåg att SD är ett parti som verkar för den ideologi som principprogrammet beskriver. Med andra ord det är inte ett filosofiskt dokument. SD menar ju att staten inte har några egna intressen den administrerar endast nationens vilja så som den kommer till uttryck i demokratiska val d.v.s. de som ingår i folkstyret. Ingår man inte i nationen kan man ju inte delta i folkstyret trots svenska rötter i flera generationer och svenskt medborgarskap.

Reinfeldt har ju blivit bedömd av SD att vara svenskfientlig och måste då ha bytt lojalitet. Man kan ju omöjligtvis vara lojal samtidigt som man är fientlig mot nationen. I en intervju i dagens samhälle har ju Åkesson även utryckt att liberaler och socialitser på ett nedvärderande sätt beskrivit landet Sverige. Han sa även att svenska behöver assimileras för att åter bli goda svenskar.

Gustav Kasselstrand ordförande för SDU , har uttalat sig om att när SD har haft makten i några år har man åtgärdat vissa ”problem”. Då finns inte längre några "kulturmarxistiska" medie-, etablissemangs- och riksdagseliter. De andra partierna har "flugit all världens väg". 

Javisst men han representerar ju SDU först och främst och inte SD säger SD förespråkare men  Kent Ekeroth m.fl. andra SD:are är ju med i nätverket Counterjihad som har samma inställning som Gustav Kasselstrand. Målet som detta nätverk har är att utveckla ett nätverk på gräsrotsnivå med syfte att ersätta den existerande politiska klassen i våra länder och eliminera den härskande multikulturella ideologin.

Jag tror att vi därför ska diskutera mer deras hela ideologi för att på så vis visa att de inte är demokrater. Att rösta på SD innebär att du kan rösta bort din rösträtt ifall SD skulle vinna valet. SD kanske inte ser dig som svensk för att du har fel religiös-, kulturell och politisk åskådning.

Tor Nilsson